Výtvarník Radim Ranovic Novák (r. 1974) malíř  duchovních a mystických obrazů. Bydlí a tvoří v Českém Meziříčí .

Od dětství 
každou  volnou chvilku trávil
s tužkou, perem a později i štětcem o samotě nad kouskem papíru, kde
hledal vyjádření sebe samého. Patří mezi tvůrce, kteří příliš neprosazují svá
díla, ona se prosazují sama. Jeho obrazy se nepodbízejí, jeho obrazy vyprávějí
o lásce, přátelství a lehkosti duše. Láska, přátelství, pokora, duchovno a
maličkost člověka před obrovským tajemným 
vesmírem. To je pro malíře, jak sám říká, poslání předávat své pocity a
názory na plátno.Otevřít divákům vhledy do neznámých světů, kde hlavní roli
hraje lehkost a úcta. Vnímavý pozorovatel najde v jeho obrazech poselství
tajemných

mysterií, které nás ohraničuje touhou proniknout za
hranice nepoznaného.  Při své tvorbě se
odklání od dnešního hektického až násilného světa a proplouvá do dálek, které
vytvoří. Citlivá ruka, mozek, ale především duše se stává prostředníkem světa,
za jehož hranicí člověk proniká a v tichu nekonečna vytváří zde stopy,
které se stávají mezníky našich zastavení. Pro ty, kteří touží po lásce a víře,
je brána stvořitelova dokořán.

Nejčastějším výtvarným médiem práce autora je starý,
úžasný a po staletí používaný olej na plátně. Posledních pár let tuto techniku
doplnil strukturálními reliefními nánosy, kterými lépe vyjádří hloubku obrazu a
vtáhne pozorovatele do svého příběhu. Malíř, tvůrce světa fantazie, klidu,
harmonie a souznění , pan R.R. Novák hladí lidskou duši štětcem na svých
plátnech. Myšlenkou poznání a vírou v naději přispívá ke galerii lidského
poznání, k doteku nekonečných dálek.


Olejomalbě se již vjenuje 25 let a jeho obrazy jsou v soukromých sbírkách a institucích v Evropě a USA.


 Malování je pro mne poselstvím a lékem pro mou duši.


"Maluji protože musím

přemýšlím protože mohu

miluji protože chci"

Přehled výstav

 • 2001. České Meziříčí  výstava u příležitosti výročí vzniku obce.
 • 2008. březen .samostatná výstava v Dobrušce v Lapidáriu
 • 2008. říjen samostatná výstava v Rychnově nad Kněžnou v galerii
 • 2010. září České Meziříčí výstava u příležitosti výročí otevření ZŠ
 • 2012. leden - březen výstava v Galerii Cesta dobrého srdce v Českém Meziříčí
 • 2012. duben výstava v lapidáriu v Dobrušce
 • 2012. květen výstava v zasedacím sálu v kině v Dobrušce
 • 2013. leden- září výstava v DD Dvůr Králové
 • 2013. 24.9 - 8.10 výstava Brno galerie G10 stará radnice
 • 2014. květen výstava na zámku v Kvasinách
 • 2014. prosinec - leden 2015 výstava Dobruška Lapidárium

Myšlenka malíře

Myšlenka při malování

Lehkost vlastního srdce, vnímání krásy okolí a lidské vznešenosti, souznění a pokora ke všemu živému, přednostní výpis úcty k daru života je síla lásky, dejme ji jeden druhému tím zbohatne svět a mi na konci cesty s čistou duší povíme sami sobě nebyli jsme zde zbyteční, ale zanechali perlu.

Ranovic 2014